DEPOLAMA
Arşiv Depolama
Vitrin Sistemleri
Arşiv Depolama
Endüstriyel Depolama
Müze Depolama
Arşivler idarî, hukuksal, kurumsal  değeri olan ya da tekrar kullanılmak üzere üretilen her türlü görsel, yazılı ve  verilerin muhafaza edildiği yerlerdir, ilk arşiv yönetim  sistemlerini Roma, Babil, Eski Mısır arşivlerinde görmekteyiz.

Uzun seneler saklanması gereken görsel ve yazılı  evrakların, her an ulaşılabilir olması işletmeler için büyük önem arz  etmektedir. İşte bu  sebeple, çalışanlarınızın verimliliğini artırmak, evrakların kolay ulaşılabilir  olmasını ve güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için az alanda çok  depolama çözümleri yaratıyoruz.
Çözümler